Naši uspešni diplomanti

maja štefanec

Maja Štefanec

Specialistka za digitalne rešitve, ki svetuje podjetjem kako lansirati produkt/storitev na trg, s pomočjo in skozi različne kombinacije digitalnih kanalov oz. storitev.

Ne priporočam le prijave na usposabljanje, pač pa redno udeležbo na vseh predavanjih usposabljanja

Uspešno opravljen DMI izpit kot takšen, mi je dal možnost, da se predstavim kot certificirana, usposobljena strokovnjakinja na tem področju. Vendar največja vrednost pridobljenega in usvojenega znanja tekom izobraževanja samega, kot tudi priprave na izpit je moja usposobljenost na različnih področjih, ki jih marketing na digitalnih medijih zajema. Čeprav sem že pred izobraževanjem imela tovrstno znanje – predvsem skozi svoje vsakdanje delo- sem skozi posamezne module, spoznavala pomembne podrobnosti določenega segmenta, ki jih prej nisem poznala, a pomembno vplivajo na rezultat kampanije.

Kakšne so tvoje zadolžitve?

Moje delo ne zajema zgolj svetovanja, pač pa večinoma kar kompletno storitev, tako idejno-vsebinsko zasnovo predvidenih kampanij, kot tudi izbiro primernega kanala glede na ciljno skupino in časovnega plana izvedbe zanje.. od vsebinskega marketinga in znamčenja do grajenja baz za nadaljevaljno komunikacijo s ciljno skupino.. Hkrati pa pomeni komunikacijo in koordinacijo naročnikovih želja in izvedbo sodelavcev posameznih segmentov za pripravo potrebnih materialov, lansiranje kampanije, morebitne spremembe/popravke in končno tudi analize doseženih rezultatov.

Kaj sedaj počneš po usposabljanju v smislu digitalnega marketinga?

Počnem še zmeraj enako, vendar imam drugačno, bistveno bolj poglobljeno znanje na vseh, v usposabljanju vključenih področjih, kar v svojem delu s pridom uporabljam. Praktično to pomeni, da znam bolje svetovati strankam, njihove kampanije pa so učinkovitejše.

Z vidika modulov izobraževanja največ Strategijo in načrtovanje, Display oglaševanje in E-mail oglaševanje, manj social media in Analytics ter najmanj SEO. Konkretno za analitiko in SEO imamo znotraj podjetja tudi strokovnjake, mi pa pridobljeno znanje pomaga bolje razumeti in razložiti poročila, ki mi jih pripravijo za stranke. Orodja kot taka uporabljam predvsem Gadd, GA in FBA.

Če oz. zakaj priporočaš prijavo na usposabljanje?

Ne priporočam le prijave na usposabljanje, pač pa redno udeležbo na vseh predavanjih usposabljanja. Znanje, ki je podano skozi predavanja, je neobhodno potrebno za uspešno izvajanje vseh vrst kampanij. Če ste začetnik ali novinec v Digitalnem marketingu se boste spoznali z možnostmi, ki jih Digital ponuja. Če ste že nekoliko izkušeni, a le npr. v Addwordsu ali pa na Socialu, boste dobili pa znanje še z drugih področij, ki jih je potrebno prav tako upoštevati/obvladati, če želite, da boste v tem poslu uspešni. Resnično vrhunski predavatelji, skozi primere pripeljejo slušatelje do razumevanja tematike. Ker niso le teoretiki, pač pa vrhunski strokovnjaki na svojem področju, poznajo in razkrijejo tudi tiste še posebej pomembne detajle za uspešno, hitrejše in lažje delo, ki vam jih drugje ne bodo povedali.

Želite tudi vi graditi svojo digitalno zgodbo o uspehu?