Akreditacija

Mednarodno priznan program

Diploma v digitalnem marketingu je mednarodno prepoznavna in se izvaja v 115 državah sveta. Usposabljanje poteka po učnem načrtu Digital Marketing Institut-a iz Dublina (DMI), ki je mednarodno priznana inštitucija na področju izobraževanja v digitalnem marketingu.

openIT je leta 2015 postal licenčni partner za Slovenijo in za njih izvaja program Diploma iz digitalnega marketinga.

Usklajen z EOK

Program je usklajen z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (raven 5). Digital marketing je tudi del e-Competency Frameworka za ICT professionals: http://profiletool.ecompetences.eu.

Dodatne informacije o akreditaciji (pdf)

Pridobitev kvalifikacije

Izpit opravljate po opravljenem usposabljanju na neodvisnem izpitnem centru Pearson VUE v Sloveniji. Izpit je elektronski in traja tri ure. Sestavljen je iz posameznih sklopov, ki preverjajo vaše znanje po modulih učnega načrta. V oceni testa boste prejeli oceno posameznega sklopa in skupno oceno.

Izpit (180 EUR) je že vključen v ceno usposabljanja.

Predstavitev certifikata na družbenih omrežjih

V videu si oglejte, kako predstavite vaš certifikat na družbenih omrežjih Linkedin, Twitter in Facebook ali pa ga delite z vašimi potencialnimi delodajalci, poslovnimi partnerji, strankami itd.

Učni načrt in trenerji

Diploma iz digitalnega marketinga sledi učnemu načrtu, ki ga sprejema strokovni svet inštituta in je poenoten v vseh državah. Predavatelji, ki so certificirani trenerji in izvajajo učni načrt v Sloveniji, ga »lokalizirajo« s primeri slovenske dobre prakse in dolgoletnimi izkušnjami na področju digitalnega marketinga.

Strokovni svet

Strokovni svet (Syllabus Advisory Council) je delovna skupina, ki določa in potrjuje vsebine učnih načrtov Digital Marketing Institute. Svet prispeva k razvoju mednarodno priznanih standardov, ki jih morajo izobraževalne inštitucije izpolnjevati pri izobraževanju na področju digitalnega marketinga in zagotavljajo doslednost pri izvajanju programov usposabljanja in certificiranja.

 

Člani strokovnega sveta

Člani strokovnega sveta so predstavniki naslednjih vodilnih podjetij v panogi: Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, IBM, Vodafone, Communicorp, Dentsu Aegis Network, Omnicom, WPP in Ogilvy.

Člani strokovnega sveta

Kako strokovni svet deluje

Potrjevanje učnega načrta

Strokovni svet potrjuje učni načrt in s tem zagotavlja, da diplomanti DMI tekom usposabljanja prejmejo najnovejše informacije, orodja in tehnike od največjih in najbolj vplivnih svetovnih digitalnih blagovnih znamk. Svet načrtuje in osvežuje vsebino učnega načrta, ohranja njeno tehnično natančnost, jasnost in ustreznost.

Profili delovnih mest

Strokovni svet skupaj z DMI načrtuje tudi različne profile delovnih mest; posebej tistih, za katere predvideva povpraševanje glede na trende v panogi. Svet pomaga pri profiliranju delovnih mest po znanju, kompetencah in sposobnostih. Na podlagi profiliranja kadrovskih potreb v panogi skuša z učnim načrtom izpolniti potrebe delodajalcev in delojemalcev po znanju in kompetencah.

Dosežki strokovnega sveta

S pomočjo strokovnega sveta in njihovega učnega načrta bo v letu 2018 zaključilo strokovno usposabljanje že več kot 20.000 strokovnjakov.

Usposabljanja po enotnem učnem načrtu se izvajajo v 115 državah sveta.