Program usposabljanja

Zaradi lažjega sporazumevanja se program izvaja v slovenskem jeziku z uporabo angleških strokovnih in tehničnih izrazov. Gradiva boste prejeli v angleškem jeziku, prav tako izpit poteka v angleščini.

Uvod v digitalni marketing

V uvodnem modulu boste spoznali moč digitalnega marketinga, ki postaja glavno gonilo v trženjskih strategijah večine podjetij. Modul vam bo pomagal razumeti temeljne principe digitalnega marketinga ter kako in zakaj se razlikujejo od tradicionalnega marketinga.

Spoznali boste tudi metodologijo Digital Marketing Instituta (DMI), njegovo iterativno in vizualno shemo, ki vam bo služila kot osnova za implementacijo različnih digitalnih tržnih poti.

Spoznali boste naslednja področja:

 • SEO optimizacija spletnih strani,
 • spletna analitika,
 • PPC plačilo na klik,
 • e-mail marketing,
 • družbena omrežja,
 • partnerski programi,
 • »display« marketing,
 • mobilni marketing,
 • video marketing.

Uvodni modul vam bo pojasnil in dokazal moč interneta ter pokazal njegovo hitrost in moč v relacijah med podjetjem in strankami. Spoznali boste kako lahko implementirate digitalne koncepte v vašo trženjsko funkcijo. Glavne teme modula:

 • opredelitev izobraževalne metode DMI,
 • »Our Too«,
 • shema DMI,
 • DMI ocena kakovosti ,
 • ključni koncepti Digitalnega Marketinga,
 • priložnosti digitalnega marketinga,
 • značilnosti digitalnega marketinga,
 • posledice digitalnega marketinga,
 • tržne raziskave in »resnični« marketing.

SEO Optimizacija spletnih strani

Optimizacija spletnih strani (SEO) je postopek priprave in izboljšanja vidljivosti vaše spletne strani na iskalnikih skozi organske iskalne rezultate. Postopek vsebuje vrsto tehnik, metod in načel, ki jih boste spoznali v SEO modulu.

Cilji SEO modula

 • Razumeli boste naloge za izvajanje odlične SEO strategije v vašem poslovanju.
 • Podrobno boste spoznali delovanje Googla in drugih iskalnikov ter njihove algoritme, ki odločajo o poziciji vaše spletne strani.
 • Po končanem modulu boste vedeli, kje in na kakšen način začeti z optimizacijo spletne strani, ki jo bo pripeljala na #1 na Googlu.

PPC plačilo na klik

Modul PPC (plačilo na klik) vam po pokazal, kako izvajati in upravljati spletne oglaševalske akcije. Spoznali boste ključne koncepte in PPC terminologijo. Opremili vas bomo s tehnikami, metodami in celostnim razumevanjem PPC-ja.

Razumeli boste osnove iskalnega marketinga in kakšno je vloga PPC sistemov v njem. Znali boste poiskati tako generične kot specifične ključne besede, jih diferencirati in uporabiti v Adwords kampanjah.

Analizirali boste vaše dejavnosti na področju iskalnega marketinga in na tej osnovi targetirali ključne ciljne skupine in tako povečali »vrednost« vašega klika. Spoznali boste moč učinkovitih spletnih besedil in izvedeli, kako napisati privlačne spletne oglase.

Naučili se boste nastaviti in upravljati proračune za Adwords kampanje. Merili in analizirali boste njihovo učinkovitost ter pripravili in interpretirali poročila in jih uskladili s cilji kampanje. Prav tako boste prejeli pomembne informacije o varstvu in zasebnosti podatkov povezanih s PPC.

Teme modula

 • Ključni koncepti plačila na klik.
 • Prednosti plačila na klik.
 • Iskanje ključnih besed.
 • Google PPC.
 • Orodja za raziskovanje in spremljanje.
 • Proces spletnih oglaševalskih akcij.
 • Pisanje oglasov.
 • Pristajalne strani.
 • Targetiranje ciljnih skupin.
 • Upravljanje s proračuni.
 • Časovna razporeditev oglaševalskih akcij.
 • »Display« omrežja.
 • Oglasni center.
 • Upravljanje kampanj.
 • Konverzije.
 • Merjenje konverzij: CPA, CTR.
 • Ponudbe ali »bidding« z Adwordsi.

Display oglaševanje

Z Modulom »display« oglaševanje vas bomo usposobili za izvajanje in vodenje učinkovitih »display« oglaševalskih akcij.

Modul zajema temeljne pojme in terminologijo povezano z »display« oglaševanjem in pokaže, kaj vse je potrebno vključiti v razvoj in upravljanje učinkovitih oglaševalskih akcij.

Cilji in rezultati

 • Razumeli boste kako oblikovati in implementirati učinkoviti »display« oglas.
 • Spoznali boste različne pojavne oblike oglasov in
 • kako med njimi izbrati najprimernejšega za vašo ciljno skupino.
 • Postavili boste jasne cilje kampanje ter parametre za merjenje in optimizacijo vaše kampanje.
 • Raziskali in analizirali boste liste založnikov in jih na osnovi pridobljenega znanja znali pravilno razporediti.
 • Naučili se boste uporabljati cenovne modele kot so CPM , CPC , CPL in CPA.

Prav tako se boste naučili, kako uporabljati standardni proces Digital Media Planning s katerim boste dosegli najboljšo možno donosnost vaših oglaševalskih akcij.

Obravnavane teme 

 • Ključni koncept »display« oglaševanja
 • Prednosti in izzivi »display« oglaševanja
 • Učinkoviti oglasi
 • Oblike in lastnosti oglasov
 • Načrtovanje akcij
 • Kreativni oglasi
 • Ciljanje in spremljanje akcij
 • Optimizacija akcij
 • Upravljanje s proračunom

Email marketing

Email Marketing je, če ga izvajate pravilno, še vedno eden najučinkovitejših digitalnih tržnih orodij. Velika zasluga njegovi učinkovitosti gre predvsem zelo naprednim orodjem za analiziranje posameznih e-mail akcij. Izvedeli boste, kako napisati dober »newsletter«, kako pomemben je čas in testiranje kampanj, prav tako pa vas bomo seznanili z varstvom podatkov na tem področju.

Cilji in rezultati

V tem modulu se boste naučili, kako oblikovati, ustvariti in izvajati uspešne email marketing kampanje za vaše podjetje. Velja pa opozoriti, da je modul vsebinske in ne tehnične narave, saj se v njem ne boste naučili kako ustvariti email predlogo z uporabo HTML in CSS.

Družbena omrežja 1. del

Modul Družbena omrežja je razdeljen v dva modula. Prvi modul vam pomagal, da učinkovito sodeluje s strankami preko različnih družbenih medijskih platform.

Ta modul zajema ključne koncepte in terminologijo, ki se uporablja v družbenih omrežjih od osnovne nastavitve računov za Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube in Google+, do spoznavanja obstoječih novo nastajajočih družbenih platform.

Cilji in rezultati

 • Naučili se boste kako hitro spreminjajoče trende na družbenih omrežjih izkoristiti za povezavo s strankami, ki so vedno »online«.
 • Spoznali boste katera družbena omrežja so primerna za vaše poslovne namene in cilje.

Družbena omrežja 2. del

Drugi modul vam bo pokazal, kako uporabiti oglaševanje na družbenih omrežjih pri izgradnji in vzdrževanju odnosov s strankami.

Cilji in rezultati

 • Ugotovili boste, da bo največji izziv pri postavitvi učinkovitih akcij na družbenih omrežjih, kako poslušati in prepoznati svojo stranko ter da vse to predstavlja prelomno točko v vaših odnosih s strankami.
 • Naučili se boste kako natančno meriti učinkovitosti vaših družbenih medijskih kampanj s pomočjo analitike.
 • Znali boste oceniti informacije o porabi in jih primerjati z vašim proračunom.
 • Zavedali se boste pravil in zakonskih predpisov na področju varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Obravnavane teme 

 • Ključni koncepti v trženju na družbenih omrežjih
 • Cilji na družbenih omrežjih
 • Postavljanje ciljev in prioritet
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+
 • Novi izzivi na družbenih omrežjih
 • »Apps« & »Plug-ins«
 • KPI metrika
 • Poročanje

Mobilni marketing

Modul mobilni marketing se osredotoča na moč mobilnih tehnologij kot način za dostop do vse bolj mobilnih potrošnikov.

Spoznali boste najnovejše trende in nove tržne priložnosti, ki se pojavljajo v kontekstu lokacije in »always on« ciljne skupine.

Ta modul zajema ključne koncepte in terminologijo, ki se uporabljajo na področju mobilnega marketinga. Opremili vas bomo tudi s tehničnim znanjem in spretnostmi za izgradnjo in vzdrževanje učinkovitega mobilne nastopa.

Cilji in rezultati

 • Vodenje učinkovitih SMS akcij in raziskovanje tehnologij, kot so NFC, mobilne strani, aplikacije in Bluetooth.
 • Ocenitev primernih akcij in sporočil za posamezno ciljno skupino.
 • Spoznali boste pomen testiranja, meritev in analize ter jih tudi uporabili merjenju uspešnosti tržnih akcij.
 • Uporabili boste proces 6 korakov za oblikovanje in razvoj učinkovitih mobilnih aplikacij.
 • Znali boste mobilne akcije vključiti v družbena omrežja.
 • Vedeli boste, kaj morate upoštevati glede varstva podatkov in zasebnosti.

Teme modula:

 • Ključni koncepti mobilnega marketinga
 • Trendi
 • Priložnosti in tveganja
 • Mobilne naprave
 • SMS vsebine
 • SMS strategije
 • Mobilno oglaševanje
 • Mobilne aplikacije
 • Lokacijsko ciljanje
 • Bluetooth
 • QR koda
 • Implementacija
 • Primeri in študije primerov

Spletna analitika

Modul Analitika vam omogoča, da v celoti merite, spremljate in optimizirate svoje spletne aktivnosti. Naučili se boste, kako zgraditi strukturo poročanja za vaše podjetje in se seznanili z vrsto specializiranih orodij, ki so vam na voljo. Orodja vam bodo v pomoč pri merjenju in spremljanju spletnega prometa.

Cilji in rezultati

 • Spoznali boste pomen uveljavitve načrtnega spremljanje analitike v vašem podjetju.
 • Naučili se boste nastaviti račune, profile in pridobili dovoljenja za sledenje prometa preko vaše spletne strani.
 • Odkrili boste kako uskladiti KPI z vašimi cilji in s pomočjo Google Analytics razviti podroben profil vašega ciljnega občinstva na osnovi lokacije, demografije, tehnologije naprav, interesov itd.
 • Spoznali boste tehnične zmogljivosti in hitrosti prenosov na vaši spletni strani.
 • Spoznali boste kako meriti raven angažiranosti uporabnikov in konverzije na osnovi sledenja aktivnostim, kot so prenosi, video ogledi, nakupi, registracije, itd.
 • Ustvarili boste vam prilagojena, časovno realna in podatkovno »pametna« poročila na osnovi širokih možnosti, ki jih ponuja orodje Google Analytics. Kot pri drugih modulih boste spoznali tudi vsa pravila, ki jih morate upoštevati pri varstvu podatkov in zasebnosti.

Obravnavane teme

 • Kaj je spletna analitika?
 • Kaj je KPI in kako ga razumemo?
 • Merjenje prometa na spletni strani.
 • Postavitev in spremljanje ciljev.
 • Povečevanje prometa na vaši spletni strani.
 • E-trgovina.
 • Real Time poročila.
 • »Intelligence Reporting«.

Strategije in načrtovanje

Modul Strategija in načrtovanje vam bo pomagal združiti vse module v skladen trženjski načrt. Ta modul temelji na metodologiji Digital Marketing Instituta. Ta obsega postopek v devetih korakih, ki integrira med seboj si tri ločene vsebinske dele.

Prvi del vključuje analizo razmer, proces zbiranja informacij in segmentacijo ciljnih skupin/občinstva.

Drugi del razvija niz jasnih in smiselnih ciljev za trženjski načrt. Ustrezna orodja se izberejo na podlagi predvidenega občinstva, cilji in proračun pa se določijo na podlagi izbranih prodajnih kanalov.

Metodologija je bila razvita z namenom, da se razvije skladen trženjski načrt, ki vsebuje vso potrebno strukturo, vključno s projektnimi fazami, končnimi rezultati in viri.  Tretji del poudarja pomen ponavljajočega procesa spremljanja, analiziranja in izboljševanja obstoječega trženjskega načrta.

Obravnavane teme

 • Ključne strategije in koncepti načrtovanja
 • Načrtovanje
 • Analiza razmer
 • Zbiranje informacij
 • Ciljano občinstvo
 • Postavitev ciljev
 • Ustrezna orodja
 • Akcijski načrt
 • Nastavitev proračuna
 • Merjenje
 • Ponavljanje in izboljševanje
 • Primeri integriranih marketinških načrtov